PDF 192kWORD 278k

 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

 

IMCO(2019)1007_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 8 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

7 października 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

ODWOŁANO

* * *

8 października 2019 r., w godz. 9.00 – 9.15

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

------

8 października 2019 r., w godz. 9.15 – 9.30

*** Głosowanie elektroniczne ***

4. Proponowany harmonogram posiedzeń na 2020 r.

5. Ustanowienie programu na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyki europejskiej

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Sprawozdawca:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

IMCO

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

6. Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

IMCO

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

7. Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Sprawozdawca:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

IMCO

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

------

8. Sprawy różne

9. Następne posiedzenia

         6 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

         7 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

------

8 października 2019 r., w godz. 9.30 – 11.30

Przy drzwiach zamkniętych

10. Posiedzenie koordynatorów

* * *

8 października 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

ODWOŁANO

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2019Informacja prawna