PDF 182kWORD 1008k

 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

 

IMCO(2019)1007_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 8 octombrie 2019, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

7 octombrie 2019, 15.00 - 18.30

ANULATĂ

* * *

8 octombrie 2019, 9.00 - 9.15

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

------

8 octombrie 2019, 9.15 - 9.30

*** Votare electronică ***

4. Calendarul propus al reuniunilor din 2020

5. Instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Raportor:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Comisie competentă:

 

IMCO

 

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

6. Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Raportoare:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Comisie competentă:

 

IMCO

 

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

7. Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Raportor:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Comisie competentă:

 

IMCO

 

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

*** Sfârșitul votării electronice ***

------

8. Chestiuni diverse

9. Reuniuni următoare

         6 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

         7 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

------

8 octombrie 2019, 9.30 - 11.30

Cu ușile închise

10. Reuniune a coordonatorilor

* * *

8 octombrie 2019, 14.30 - 18.30

ANULATĂ

Ultima actualizare: 27 septembrie 2019Notă juridică