PDF 189kWORD 277k

 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

 

IMCO(2019)1007_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 8. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)

7. októbra 2019 od 15.00 do 18.30 h

ZRUŠENÉ

* * *

8. októbra 2019 od 9.00 do 9.15 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

------

8. októbra 2019 od 9.15 do 9.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

4. Navrhovaný harmonogram schôdzí na rok 2020

5. Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Spravodajca:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

6. Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

7. Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Spravodajca:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

*** Koniec elektronického hlasovania ***

------

8. Rôzne otázky

9. Nasledujúce schôdze

         6. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

         7. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

------

8. októbra 2019 od 9.30 do 11.30 h

Za zatvorenými dverami

10. Schôdza koordinátorov

* * *

8. októbra 2019 od 14.30 do 18.30 h

ZRUŠENÉ

Posledná úprava: 27. septembra 2019Právne oznámenie