PDF 182kWORD 1003k

 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

 

IMCO(2019)1007_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v torek, 8. oktobra 2019, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (3G-3)

7. oktober 2019 od 15.00 do 18.30

ODPOVEDANA

* * *

8. oktober 2019 od 9.00 do 9.15

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

------

8. oktober 2019 od 9.15 do 9.30

*** Elektronsko glasovanje ***

4. Predlog razporeda sej za leto 2020

5. Vzpostavitev programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Poročevalec:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

6. Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Poročevalka:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

7. Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Poročevalec:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

*** Konec elektronskega glasovanja ***

------

8. Razno

9. Naslednja seja

         6. november 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

         7. november 2019, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30

------

8. oktober 2019 od 9.30 do 11.30

Brez navzočnosti javnosti

10. Sestanek koordinatorjev

* * *

8. oktober 2019 od 14.30 do 18.30

ODPOVEDANA

Zadnja posodobitev: 30. september 2019Pravno obvestilo