PDF 178kWORD 277k

 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

 

IMCO(2019)1007_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

7 oktober 2019 kl. 15.00–18.30

INSTÄLLT

* * *

8 oktober 2019 kl. 9.00–9.15

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

------

8 oktober 2019 kl. 9.15–9.30

*** Elektronisk omröstning ***

4. Förslag till sammanträdeskalender för 2020

5. Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Föredragande:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

IMCO

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

6. Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Föredragande:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

IMCO

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

7. Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Föredragande:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

IMCO

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

------

8. Övriga frågor

9. Kommande sammanträden

         6 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

         7 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

------

8 oktober 2019 kl. 9.30–11.30

Inom stängda dörrar

10. Samordnarnas sammanträde

* * *

8 oktober 2019 kl. 14.30–18.30

INSTÄLLT

Senaste uppdatering: 27 september 2019Rättsligt meddelande