PDF 191kWORD 270k

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

 

IMCO(2019)1106_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 6. listopadu 2019, 9:00–12:30

Místnost: Altiero Spinelli (1G-3)

6. listopadu 2019, 9:00–9:15

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         7.–8. října 2019 PV – PE641.424v01-00

------

6. listopadu 2019, 9:15–11:30

Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

4. Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Zpravodaj:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

 

5. Prevence šíření teroristického obsahu online

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Zpravodaj:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Zpravodaj výboru IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

6. Jednání o legislativním přezkumu: volný tok neosobních údajů v EU (nařízení (EU) 2018/1807)

7. Jednání o legislativním přezkumu: směrnice o rádiových zařízeních (směrnice 2014/53/EU)

------

za účasti Komise / Společného výzkumného střediska 

8. Prezentace práce Společného výzkumného střediska, pokud jde o dvojí kvalitu potravin, a závěrečné zprávy fóra na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetězce

------

9. Různé

10. Příští schůze

         4. prosince 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

         5. prosince 2019, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

------

6. listopadu 2019, 11:30–12:30

Neveřejná schůze

11. Schůze koordinátorů

* * *

6. listopadu 2019, 14:30–18:30

ZRUŠENO

* * *

7. listopadu 2019, 9:00–12:30

ZRUŠENO

* * *

7. listopadu 2019, 15:00–18:30

ZRUŠENO

Poslední aktualizace: 22. října 2019Právní upozornění