PDF 184kWORD 270k

 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

 

IMCO(2019)1106_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 6. november 2019 kl. 9.00-12.30

Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-3)

Den 6. november 2019 kl. 9.00-9.15

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         7.-8. oktober 2019 PV – PE641.424v01-00

------

Den 6. november 2019 kl. 9.15-11.30

Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger

4. Oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Ordfører:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

 

5. Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Ordfører:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Ordfører fra IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

6. Lovgivningsmæssig spørgetid: Fri udveksling af andre data end personoplysninger (forordning EU 2018/1807)

7. Lovgivningsmæssig spørgetid: Direktivet om radioudstyr (direktiv 2014/53/EU)

------

Med Kommissionen / Det Fælles Forskningscenter

8. Præsentation af Det Fælles Forskningscenters arbejde vedrørende to forskellige kvaliteter af fødevarer og af den endelige rapport fra Forummet på Højt Plan for en Bedre Fungerende Fødevareforsyningskæde

------

9. Diverse sager

10. Næste møder

         den 4. december 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

         den 5. december 2019 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 (Bruxelles)

------

Den 6. november 2019 kl. 11.30-12.30

For lukkede døre

11. Koordinatormøde

* * *

Den 6. november 2019 kl. 14.30-18.30

AFLYST

* * *

Den 7. november 2019 kl. 9.00-12.30

AFLYST

* * *

Den 7. november 2019 kl. 15.00-18.30

AFLYST

Seneste opdatering: 18. oktober 2019Juridisk meddelelse