PDF 176kWORD 270k

 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

 

IMCO(2019)1106_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 6. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30

Kokoushuone: Altiero Spinelli (1G-3)

6. marraskuuta 2019 klo 9.00–9.15

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         7.–8. lokakuuta 2019 PV – PE641.424v01-00

------

6. marraskuuta 2019 klo 9.15–11.30

Raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista

4. Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Esittelijä:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Vastaava:

 

IMCO

 

 

 

5. Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Esittelijä:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Valmistelija IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

6. Lainsäädännön tarkastelukokous: muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus EU:ssa (asetus (EU) 2018/1807)

7. Lainsäädännön tarkastelukokous: radiolaitedirektiivi (direktiivi 2014/53/EU)

------

Yhdessä komission / Yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa

8. Yhteisen tutkimuskeskuksen esitykset elintarvikkeiden laatueroista ja elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevän korkean tason foorumin loppuraportista 

------

9. Muut asiat

10. Seuraavat kokoukset

         4. joulukuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

         5. joulukuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Bryssel)

------

6. marraskuuta 2019 klo 11.30–12.30

Suljetuin ovin

11. Koordinaattoreiden kokous

* * *

6. marraskuuta 2019 klo 14.30–18.30

PERUTTU

* * *

7. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30

PERUTTU

* * *

7. marraskuuta 2019 klo 15.00–18.30

PERUTTU

Päivitetty viimeksi: 18. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus