PDF 188kWORD 270k

 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

 

IMCO(2019)1106_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. november 6., szerda, 9.00–12.30

Terem: Altiero Spinelli (1G-3)

2019. november 6., 9.00–9.15

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. október 7–8. PV – PE641.424v01-00

------

2019. november 6., 9.15–11.30

Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról

4. Az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Előadó:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Illetékes:

 

IMCO

 

 

 

5. Az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Előadó:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

IMCO-előadó: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

6. Jogszabályok ellenőrzése: A nem személyes adatok szabad áramlása az EU-ban ((EU) 2018/1807 rendelet)

7. Jogszabályok ellenőrzése: a rádióberendezésekről szóló irányelv (2014/53/EU irányelv)

------

A Bizottsággal/a Közös Kutatóközponttal

8. A Közös Kutatóközpont által az élelmiszerek kettős minőségével kapcsolatban végzett munka, valamint az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó magas szintű fórum végleges jelentésének bemutatása

------

9. Egyéb kérdések

10. Következő ülés(ek)

         2019. december 4., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)

         2019. december 5., 9.00–12.30 és 15.00–18.30 (Brüsszel)

------

2019. november 6., 11.30–12.30

Zárt ülés

11. Koordinátorok ülése

* * *

2019. november 6., 14.30–18.30

TÖRÖLVE

* * *

2019. november 7., 9.00–12.30

TÖRÖLVE

* * *

2019. november 7., 15.00–18.30

TÖRÖLVE

Utolsó frissítés: 2019. október 18.Jogi nyilatkozat