PDF 188kWORD 1004k

 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

 

IMCO(2019)1106_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. lapkričio 6 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val.

Salė: Altiero Spinelli (1G-3)

2019 m. lapkričio 6 d. 9.00–9.15 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. spalio 7–8 d. PV – PE641.424v01-00

------

2019 m. lapkričio 6 d. 9.15–11.30 val.

Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

4. Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimas

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Pranešėjas:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

IMCO

 

 

 

5. Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Pranešėjas:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

IMCO komiteto nuomonės referentas: Marcel Kolaja (Vers/ALE)

------

6. Teisėkūros kontrolei skirtas laikas: laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje (Reglamentas (ES) 2018/1807)

7. Teisėkūros kontrolei skirtas laikas: Radijo įrenginių direktyva (Direktyva 2014/53/ES)

------

Kartu su Komisijos Jungtinių tyrimų centru

8. Jungtinių tyrimų centro darbo, susijusio su dvejopa maisto produktų kokybe, ir Veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto lygio forumo galutinės ataskaitos pristatymai

------

9. Kiti klausimai

10. Kiti posėdžiai

         2019 m. gruodžio 4 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. gruodžio 5 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

------

2019 m. lapkričio 6 d. 11.30–12.30 val.

Uždaras

11. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. lapkričio 6 d. 14.30–18.30 val.

ATŠAUKTAS

* * *

2019 m. lapkričio 7 d. 9.00–12.30 val.

ATŠAUKTAS

* * *

2019 m. lapkričio 7 d. 15.00–18.30 val.

ATŠAUKTAS

Atnaujinta: 2019 m. spalio 21 d.Teisinis pranešimas