PDF 182kWORD 270k

 

Commissie interne markt en consumentenbescherming

 

IMCO(2019)1106_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

6 november 2019, 9.00 - 9.15 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         7-8 oktober 2019 PV – PE641.424v01-00

------

6 november 2019, 9.15 - 11.30 uur

Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

4. Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Rapporteur:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

5. Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Rapporteur:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Rapporteur IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

6. Toetsing van wetgeving: het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie (Verordening (EU) 2018/1807)

7. Toetsing van wetgeving: richtlijn voor radioapparatuur (Richtlijn 2014/53/EU)

------

In aanwezigheid van de Commissie / het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC)

8. Presentatie van de werkzaamheden van het JRC inzake de uiteenlopende kwaliteit van levensmiddelen en presentatie van het eindverslag van het Forum op hoog niveau voor een beter werkende voedselvoorzieningsketen

------

9. Rondvraag

10. Volgende vergaderingen

         4 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

         5 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

------

6 november 2019, 11.30 - 12.30 uur

Met gesloten deuren

11. Coördinatorenvergadering

* * *

6 november 2019, 14.30 - 18.30 uur

GEANNULEERD

* * *

7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur

GEANNULEERD

* * *

7 november 2019, 15.00 - 18.30 uur

GEANNULEERD

Laatst bijgewerkt op: 17 oktober 2019Juridische mededeling