PDF 185kWORD 997k

 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

 

IMCO(2019)1106_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 6 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

6 noiembrie 2019, 9.00 - 9.15

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         7-8 octombrie 2019 PV – PE641.424v01-00

------

6 noiembrie 2019, 9.15 - 11.30

Raport privind negocierile interinstituționale în curs

4. Instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Raportor:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Comisie competentă:

 

IMCO

 

 

 

5. Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Raportor:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Raportor IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

6. Sesiune de control legislativ: fluxul liber al datelor fără caracter personal în UE (Regulamentul (UE) 2018/1807)

7. Sesiune de control legislativ: Directiva privind echipamentele radio (Directiva 2014/53/UE)

------

Cu participarea Comisiei/Centrul Comun de Cercetare

8. Prezentarea activității JRC privind standardele duble de calitate pentru produsele alimentare și a raportului final al Forumului la nivel înalt pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente

------

9. Chestiuni diverse

10. Reuniuni următoare

         4 decembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

         5 decembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

------

6 noiembrie 2019, 11.30 - 12.30

Cu ușile închise

11. Reuniune a coordonatorilor

* * *

6 noiembrie 2019, 14.30 - 18.30

ANULATĂ

* * *

7 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30

ANULATĂ

* * *

7 noiembrie 2019, 15.00 - 18.30

ANULATĂ

Ultima actualizare: 19 octombrie 2019Notă juridică