PDF 180kWORD 270k

 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

 

IMCO(2019)1106_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 6 november 2019 kl. 9.00–12.30

Lokal: Altiero Spinelli (1G-3)

6 november 2019 kl. 9.00–9.15

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         7–8 oktober 2019 PV – PE641.424v01-00

------

6 november 2019 kl. 9.15–11.30

Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar

4. Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Föredragande:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

IMCO

 

 

 

5. Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Föredragande:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Ansvarigt utskott:

 

LIBE

 

 

Föredragande i IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

6. Lagstiftningsgranskning: Det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen (förordning (EU) 2018/1807)

7. Lagstiftningsgranskning: Direktivet om radioutrustning (direktiv 2014/53/EU)

------

Tillsammans med kommissionen/Gemensamma forskningscentrumet

8. Presentationer av Gemensamma forskningscentrumets arbete med olika kvalitet på livsmedel och slutrapporten från högnivåforumet för en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja

------

9. Övriga frågor

10. Kommande sammanträden

         4 december 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

         5 december 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

------

6 november 2019 kl. 11.30–12.30

Inom stängda dörrar

11. Samordnarnas sammanträde

* * *

6 november 2019 kl. 14.30–18.30

INSTÄLLT

* * *

7 november 2019 kl. 9.00–12.30

INSTÄLLT

* * *

7 november 2019 kl. 15.00–18.30

INSTÄLLT

Senaste uppdatering: 17 oktober 2019Rättsligt meddelande