PDF 190kWORD 287k

 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

 

IMCO(2019)1204_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 4. december 2019 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q1)

Den 4. december 2019 kl. 9.00-9.30

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger

4. Oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Ordfører:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

 

5. Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Ordfører:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

 

6. Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Ordfører:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

 

7. Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Ordfører:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Ordfører fra IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

Den 4. december 2019 kl. 9.30-10.45

8. Typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

 

Kor.udv.:

 

ENVI –

Esther de Lange (PPE)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

Med deltagelse af Kommissionen

9. Præsentation af planer om at revidere maskindirektivet (direktiv 2006/42/EF)

------

Den 4. december 2019 kl. 10.45-11.00

*** Elektronisk afstemning ***

10. Indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongeriges og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

IMCO/9/01757

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Formand:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Kor.udv.:

 

AFCO

 

 

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

11. Diverse sager

12. Næste møder

         den 22. januar 2020 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

         den 23. januar 2020 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)

------

Den 4. december 2019 kl. 11.00-12.30

For lukkede døre

13. Koordinatormøde

------

Den 4. december 2019 kl. 14.30-18.30

AFLYST

* * *

Den 5. december 2019 kl. 9.00-12.30

AFLYST

------

Den 5. december 2019 kl. 15.00-18.30

AFLYST

* * *

Seneste opdatering: 12. november 2019Juridisk meddelelse