PDF 183kWORD 287k

 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

 

IMCO(2019)1204_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 4. joulukuuta 2019 klo 9.00–12.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q1)

4. joulukuuta 2019 klo 9.00–9.30

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

Raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista

4. Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Esittelijä:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Vastaava:

 

IMCO

 

 

 

5. Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Esittelijä:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Vastaava:

 

IMCO

 

 

 

6. Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Esittelijä:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Vastaava:

 

IMCO

 

 

 

7. Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Esittelijä:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Valmistelija IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

4. joulukuuta 2019 klo 9.30–10.45

8. Tyyppihyväksyntä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Valmistelija:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

 

Vastaava:

 

ENVI –

Esther de Lange (PPE)

 

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

Komission läsnä ollessa

9. Konedirektiivin (2006/42/EY) tarkistamista koskevien suunnitelmien esittely

------

4. joulukuuta 2019 klo 10.45–11.00

*** Koneäänestys ***

10. Sopimuksen tekeminen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä

IMCO/9/01757

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Puheenjohtaja:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Vastaava:

 

AFCO

 

 

 

         Kirjeen muodossa annetun lausuntoluonnoksen hyväksyminen

*** Koneäänestys päättyy ***

11. Muut asiat

12. Seuraavat kokoukset

         22. tammikuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

         23. tammikuuta 2020 klo 9.00–12.30 (Bryssel)

------

4. joulukuuta 2019 klo 11.00–12.30

Suljetuin ovin

13. Koordinaattoreiden kokous

------

4. joulukuuta 2019 klo 14.30–18.30

PERUTTU

* * *

5. joulukuuta 2019 klo 9.00–12.30

PERUTTU

------

5. joulukuuta 2019 klo 15.00–18.30

PERUTTU

* * *

Päivitetty viimeksi: 13. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus