PDF 195kWORD 288k

 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

 

IMCO(2019)1204_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. december 4., szerda, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q1)

2019. december 4., 9.00–9.30

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról

4. Az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Előadó:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Illetékes:

 

IMCO

 

 

 

5. A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Előadó:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Illetékes:

 

IMCO

 

 

 

6. A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Előadó:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Illetékes:

 

IMCO

 

 

 

7. Az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Előadó:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

IMCO-előadó: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

2019. december 4., 9.30–10.45

8. A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

A vélemény előadója:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

 

Illetékes:

 

ENVI –

Esther de Lange (PPE)

 

 

         Véleménytervezet megvitatása

A Bizottság jelenlétében

9. A gépekről szóló irányelv (2006/42/EK irányelv) felülvizsgálatára vonatkozó tervek ismertetése

------

2019. december 4., 10.45–11.00

*** Elektronikus szavazás ***

10. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás megkötése

IMCO/9/01757

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Elnök:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Illetékes:

 

AFCO

 

 

 

         Levél formájában megfogalmazott véleménytervezet elfogadása

*** Elektronikus szavazás vége ***

11. Egyéb kérdések

12. Következő ülés(ek)

         2020. január 22., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)

         2020. január 23., 9.00–12.30 (Brüsszel)

------

2019. december 4., 11.00–12.30

Zárt ülés

13. Koordinátorok ülése

------

2019. december 4., 14.30–18.30

TÖRÖLVE

* * *

2019. december 5., 9.00–12.30

TÖRÖLVE

------

2019. december 5., 15.00–18.30

TÖRÖLVE

* * *

Utolsó frissítés: 2019. november 13.Jogi nyilatkozat