PDF 198kWORD 288k

 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

 

IMCO(2019)1204_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 4 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 12.30

Brussell

Sala: József Antall (4Q1)

L-4 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 9.30

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

Rapport dwar in-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin bħalissa

4. L-istabbiliment tal-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inklużi l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u għall-istatistika Ewropea

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Rapporteur:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Responsabbli:

 

IMCO

 

 

 

5. L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Rapporteur:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Responsabbli:

 

IMCO

 

 

 

6. L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Rapporteur:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Responsabbli:

 

IMCO

 

 

 

7. Il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Rapporteur:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

Rapporteur Kumitat IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

L-4 ta' Diċembru 2019, 9.30 – 10.45

8. L-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

 

Responsabbli:

 

ENVI –

Esther de Lange (PPE)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

Fil-preżenza tal-Kummissjoni

9. Preżentazzjoni ta' pjanijiet għal rieżami tad-Direttiva dwar il-Makkinarju (id-Direttiva 2006/42/KE)

------

L-4 ta' Diċembru 2019, 10.45 – 11.00

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

10. Konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

IMCO/9/01757

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

President:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Responsabbli:

 

AFCO

 

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni f'forma ta' ittra

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

11. Kwistjonijiet varji

12. Laqgħat li jmiss

         it-22 ta' Jannar 2020, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

         it-23 ta' Jannar 2020, 9.00 – 12.30 (Brussell)

------

L-4 ta' Diċembru 2019, 11.00 – 12.30

Bil-magħluq

13. Laqgħa tal-koordinaturi

------

L-4 ta' Diċembru 2019, 14.30 – 18.30

IMĦASSRA

* * *

Il-5 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 12.30

IMĦASSRA

------

Il-5 ta' Diċembru 2019, 15.00 – 18.30

IMĦASSRA

* * *

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Novembru 2019Avviż legali