PDF 194kWORD 288k

 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

 

IMCO(2019)1204_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 4 decembrie 2019, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

4 decembrie 2019, 9.00 - 9.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

Raport privind negocierile interinstituționale în curs

4. Instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Raportor:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Comisie competentă:

 

IMCO

 

 

 

5. Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Raportoare:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Comisie competentă:

 

IMCO

 

 

 

6. Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Raportor:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Comisie competentă:

 

IMCO

 

 

 

7. Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Raportor:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Raportor IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

4 decembrie 2019, 9.30 - 10.45

8. Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

 

Comisie competentă:

 

ENVI –

Esther de Lange (PPE)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

În prezența Comisiei

9. Prezentarea planurilor de revizuire a Directivei privind echipamentele tehnice (Directiva 2006/42/CE)

------

4 decembrie 2019, 10.45 - 11.00

*** Votare electronică ***

10. Încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

IMCO/9/01757

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Președintă:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Comisie competentă:

 

AFCO

 

 

 

         Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

*** Sfârșitul votării electronice ***

11. Chestiuni diverse

12. Reuniuni următoare

         22 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

         23 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

------

4 decembrie 2019, 11.00 - 12.30

Cu ușile închise

13. Reuniune a coordonatorilor

------

4 decembrie 2019, 14.30 - 18.30

ANULATĂ

* * *

5 decembrie 2019, 9.00 - 12.30

ANULATĂ

------

5 decembrie 2019, 15.00 - 18.30

ANULATĂ

* * *

Ultima actualizare: 13 noiembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate