PDF 200kWORD 283k

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

 

IMCO(2020)0122_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 22. ledna 2020, 9:00–12:30 a 14:30–17:30

Čtvrtek 23. ledna 2020, 9:00–11:00

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

22. ledna 2020, 9:00–9:15

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Schválení zápisů ze schůzí:

Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

4. Prevence šíření teroristického obsahu online

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Zpravodaj:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Zpravodaj IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

22. ledna 2020, 9:15–10:30

5. Představení programu předsednictví Rady

s Darko Horvatem, chorvatským ministrem hospodářství, podnikání a řemesel

22. ledna 2020, 10:30–12:30

Legislativní přezkum

6. Směrnice 2016/1148/EU o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (NIS)

7. Provádění nařízení o stavebních výrobcích (nařízení (EU) č. 305/2011): prezentace hodnotící zprávy Komise a další plány

22. ledna 2020, 14:30–16:30

Veřejné slyšení

8. Směrnice o odpovědnosti za produkty

22. ledna 2020, 16:30–17:30

Neveřejná schůze

9. Schůze koordinátorů

* * *

23. ledna 2020, 9:00–10:00

Se Společným výzkumným střediskem (JRC)

10. Prezentace studie JRC o ekonomickém posouzení dvojí kvality potravinových výrobků na jednotném trhu

23. ledna 2020, 10:00–11:00

*** Elektronické hlasování ***

11. Automatizované rozhodovací procesy: zajištění ochrany spotřebitele a volného pohybu zboží a služeb

IMCO/9/01816

 2019/2915(RSP) 

 

Zpravodajka:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

 

         přijetí otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

         přijetí návrhu usnesení

12. Politika v oblasti hospodářské soutěže - výroční zpráva za rok 2019

IMCO/9/02063

 2019/2131(INI) 

 

Předsedkyně:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Příslušný výbor:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

*** Konec elektronického hlasování ***

------

13. Schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Zpravodajka:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

 

 

         projednání pozměňovacích návrhů

14. Různé

15. Příští schůze

         17. února 2020, 14:30–18:30 (Brusel)

         18. února 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

* * *

Poslední aktualizace: 20. prosince 2019Právní upozornění