PDF 189kWORD 275k

 

 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

 

IMCO(2020)0217_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 17. februar 2020 kl. 15.00-17.15

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 9.30-12.30 og 14.30-16.00

Bruxelles

Mødelokale: Altiero Spinelli (3G-3)

Den 17. februar 2020 kl. 15.00-17.00

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

Offentlig høring

4. Digitale reklamer og forbrugerinformation

Den 17. februar 2020 kl. 17.00-17.15

Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger

5. Ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

IMCO/9/00321

***I 2018/0168(COD) COM(2018)0336 – C8-0211/2018

 

Ordfører:

 

Dita Charanzová (Renew)

 

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

Udtalelser:

 

JURI

 

 

 

6. Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (Omarbejdning)

***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 – C8-0324/2017

 

Ordfører:

 

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

Kor.udv.:

 

TRAN

 

 

IMCO-ordfører: Kateřina Konečná (GUE/NGL)

* * *

Den 18. februar 2020 kl. 9.30-9.45

*** Elektronisk afstemning ***

7. Typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Kor.udv.:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

PR – PE644.883v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

Den 18. februar 2020 kl. 9.45-12.30

Med deltagelse af Kommissionen

8. Tredje årlig evaluering af EU-USA-privatlivsskjoldet

For lukkede døre

9. Koordinatormøde

------

Den 18. februar 2020 kl. 14.30-16.00

Med deltagelse af Kommissionen

10. Drøftelse med Gertrud Ingestad, generaldirektør for GD DIGIT, om støtte til den digitale omstilling af europæiske offentlige forvaltninger i medlemsstaterne

11. Diverse sager

12. Næste møder

         den 18. marts 2020 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

         den 19. marts 2020 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 (Bruxelles)

* * *

Seneste opdatering: 31. januar 2020Juridisk meddelelse