21.12.2016
IMCO_PA(2016)595754
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
till utskottet för ekonomi och valutafrågor
över FinTech: teknikens inverkan på finanssektorns framtid
(2016/2243(INI))
Föredragande av yttrande: Dita Charanzová

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 54kWORD 57k
Rättsligt meddelande