13.1.2017
IMCO_PA(2017)597470
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
internetiühenduse kohta majanduskasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse edendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G
(2016/2305(INI))
Arvamuse koostaja: Antonio López-Istúriz White

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 69kWORD 59k
Õigusalane teave