13.1.2017
IMCO_PA(2017)597470
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai
par interneta savienojamību izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G
(2016/2305(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Antonio López-Istúriz White

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 322kWORD 63k
Juridisks paziņojums