13.1.2017
IMCO_PA(2017)597470
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
na tému pripojenie na internet pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G
(2016/2305(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Antonio López-Istúriz White

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 247kWORD 60k
Právne oznámenie