13.1.2017
IMCO_PA(2017)597470
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi
över internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G
(2016/2305(INI))
Föredragande av yttrande: Antonio López-Istúriz White

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 70kWORD 60k
Rättsligt meddelande