24.1.2017
IMCO_PA(2017)597610
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser
(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
Ordfører for udtalelse: Christel Schaldemose

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 271kWORD 73k
Juridisk meddelelse