24.1.2017
IMCO_PA(2017)597610
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega
(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
Arvamuse koostaja: Christel Schaldemose

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 338kWORD 73k
Õigusalane teave