24.1.2017
IMCO_PA(2017)597610
LAUSUNTOLUONNOS
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta
(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
Valmistelija: Christel Schaldemose

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 341kWORD 77k
Oikeudellinen huomautus