24.1.2017
IMCO_PA(2017)597610
NUOMONĖS PROJEKTAS
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto
pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje
(COM(2016) 0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
Nuomonės referentė: Christel Schaldemose

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 570kWORD 75k
Teisinis pranešimas