24.1.2017
IMCO_PA(2017)597610
ONTWERPADVIES
van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten
(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
Rapporteur voor advies: Christel Schaldemose

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 270kWORD 76k
Juridische mededeling