24.1.2017
IMCO_PA(2017)597610
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii
(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
Raportoare pentru aviz: Christel Schaldemose

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 496kWORD 77k
Notă juridică