13.12.2018
IMCO_PA(2018)632028
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Arvamuse koostaja: Julia Reda

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 294kWORD 184k
Õigusalane teave