22.7.2019
IMCO_PA(2019)639801
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Svenja Hahn

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 114kWORD 58k
Právne oznámenie