22.12.2016
IMCO_PR(2016)595614
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно по-дългия жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата
(2016/2272(INI))
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Паскал Дюран

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 628kWORD 61k
Правна информация