22.12.2016
IMCO_PR(2016)595614
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par ilgāku produktu derīguma laiku: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem
(2016/2272(INI))
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referents: Pascal Durand

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 612kWORD 57k
Juridisks paziņojums