19.12.2016
IMCO_PR(2016)595745
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1044kWORD 125k
Правна информация