19.12.2016
IMCO_PR(2016)595745
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 604kWORD 106k
Juridisk meddelelse