19.12.2016
IMCO_PR(2016)595745
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 771kWORD 115k
Õigusalane teave