19.12.2016
IMCO_PR(2016)595745
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 777kWORD 119k
Oikeudellinen huomautus