19.12.2016
IMCO_PR(2016)595745
NACRT IZVJEŠĆA
o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ
(COM(2016) 0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Izvjestitelj(ica): Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 953kWORD 115k
Pravna napomena