19.12.2016
IMCO_PR(2016)595745
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB
(COM(2016) 0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1097kWORD 116k
Teisinis pranešimas