19.12.2016
IMCO_PR(2016)595745
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referente: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 969kWORD 108k
Juridisks paziņojums