19.12.2016
IMCO_PR(2016)595745
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 806kWORD 109k
Juridische mededeling