19.12.2016
IMCO_PR(2016)595745
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawczyni: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 990kWORD 118k
Informacja prawna