19.12.2016
IMCO_PR(2016)595745
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportoare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 982kWORD 119k
Notă juridică