19.12.2016
IMCO_PR(2016)595745
OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 945kWORD 115k
Pravno obvestilo