19.12.2016
IMCO_PR(2016)595745
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 789kWORD 106k
Rättsligt meddelande