22.12.2016
IMCO_PR(2016)595756
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkės
COM(2016) 0356 - (2016/0000(INI))
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėjas: Nicola Danti

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 700kWORD 63k
Teisinis pranešimas