22.12.2016
IMCO_PR(2016)595756
NÁVRH SPRÁVY
o Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo
COM(2016)0356 - (2016/0000(INI))
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Nicola Danti

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 632kWORD 64k
Právne oznámenie