22.12.2016
IMCO_PR(2016)595756
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om en europeisk agenda för delningsekonomin
(COM(2016)0356 - (2016/0000(INI))
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Nicola Danti

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 474kWORD 62k
Rättsligt meddelande